top of page

Reunión Comité Ejecutivo 03/06/2020

Reunion Comité Ejecutivo 06/07/2020

Reunión Comité Ejecutivo 15/09/2020

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 09/15/2020

Reunión Comité Ejecutivo 10/02/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 02/10/2021

         Reunión Comité Ejecutivo 03/29/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 03/29/2021

Reunión Comité Ejecutivo 05/07/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 07/05/2021

Reunión Comité Ejecutivo 20/08/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 08/20/21

Reunión Comité Ejecutivo 25/10/2021

Reunión Comité Ejecutivo 29/12/2021

Reunión Comité Ejecutivo 30/03/2022

Reunión Comité Ejecutivo 01/04/2022

Reunión Comité Ejecutivo 04/04/2022

Reunión Comité Ejecutivo 06/04/2022

WBSC Americas Softball Meeting (ENG)  10/25/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG)  12/29/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 03/30/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 04/01/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 04/04/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 04/06/2021

Reunión Comité Ejecutivo 05/23/2022

Reunión Comité Ejecutivo 09/12/2022

Reunión Comité Ejecutivo 01/19/2023

Reunión Comité Ejecutivo 27/02/2023

Reunión Comité Ejecutivo 15/05/2023

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 23/25/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 12/09/2021

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 19/01/2023

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 02/27/2023

WBSC Americas Softball Meeting (ENG) 05/15/2023

Reunión Comité Ejecutivo 26/09/2023

bottom of page